"

Virtsavaivat

35-55 vuotiaista naisista noin joka viides kärsii virtsankarkailusta. Ongelmat lisääntyvät iän myötä. Lievästä virtsankarkailusta ei välttämättä ole merkittävää haittaa, kun taas hankala karkailu voi rajoittaa elämää ja lisätä riskiä tulehduksille ja iho-oireille. Myös ylipaino ja elintavat voivat olla altistavia tekijöitä.

Medisonarissa virtsavaivoihin ovat erikoistuneet:Ala-Nissilä Seija

Kiilholma Pentti

Rinne Kirsi